Avsluttning for sommaren 26. Mai på hytta til Anny

26. Mai blir det avslutting for sommaren på hytta til Anny i Sogndalsdalen.

Avreise frå Gaupne 17.15 og frå Hafslo 17.30. Må avtale for samkøyring dei som skal vere med.

Dei som vil vere med må melde seg på til Anny på tlf

99 24 83 33 innan 20. mai.