Kurshelga 20 – 22 okt

Til alle som har meldt seg på  kurs, ber me om at du betalar inn kursavgifta snarast og seinast innan 13.okt.  Sidan det er bindande påmelding  blir kursavgifta kun refundert mot at du kan vise til legeerklæring på at du ikkje kan møte på kurset.

Kursavgifta for medlemar i Luster quiltelag er kr 800.

For ikkje medlemmar kr 1300.

Medlemskap kostar 200 kr.

Betal inn på kontonr.

3785. 12.47352.