Quiltekveld torsdag 23.11.17.

Siste quimtekveld før jul blir 23. Nov kl 18 på Gaupne barneskule. Merk at det er nestsiste torsdagen denne mnd, og ikkje siste.

Tema: Eige arbeid.

Ta med deg den maten du vil ete, så kokar me kaffi og te.

Set av denne kvelden og kom og  sy i lag med oss.