Årsmøte torsdag 25.01.18 kl 18.00 i kantina på Hafslo barne og ungdomsskule

25. Jan: Årsmøte på Hafslo barne og ungdomsskule kl 18.00.

Vanlege åtsmøtesaker.

3 i styret er på valg i år.  Fint om dei som er interessert å overta gir beskjed snarast. Dersom det er liten eller ingen interessr for styreverva, må vidare drift av quiltelaget vurderast på årsmøtet.

Mat: quiltelaget

Vel møtt.