Quiltekveldar

På årsmøtet blei det bestemt at me skal prøve med 2 sykveldar pr mnd. Det blir quilting i Gaupne på barneskulen andre torsdag mnd. Kl 18.00.

Datoar i Gaupne blir;

8 februar, 8 mars, 12 april, 24 mai.

Siste torsdag i mnd blir det sykveldar på Hafslo barne og ungdomsskule i kantina frå kl. 18.30. Ta med innesko.

Datoar på Hafslo blir;

15. Februar, 22 mars, 26 april, 31 mai.

Tema på kveldane er eige arbeid. Ta med mat. Me kokar kaffi og te.

Me syr i lag, om du quiltar eller syr andre ting med maskin er du velkommen til å vere med.

Velkommen til nye og gamle medlemmar.