Quiltekveld på Hafslo 15.02 utgår.

Quiltekvelden på Hafslo den 15.02 utgår pga storforeldremøte for Solvorn og Hafslo skule. Kantina skal nyttast til dette formål, slik at quiltelaget må gi frå seg ka tina denne kvelden.

Hugs quiltekvelden i Gaupne den 08.02 kl 18 00