Aktivitetskalendar hausten 2017

31.august

Me syr til strandsitjardagane i Solvoren 23. Sept.

Ta med symaskin, quiltelaget har stoff.

Ta med eigen mat. Me kokar kaffi og te.

28. Sept

Eige arbeid.

Ta med eigen mat. Me kokar kaffi og te.

26. OKT

Gjer ferdig kursarbeid.

Ta med eigen mat. Me kokar kaffi og te.

 

23. Nov

Eige arbeid.

Ta med eigen mat. Me kokar kaffi og te.