påskeløpar

11_septokt_006asasQuilt gjerne med gulltråd, men hugs å bruke metallnål, slik at tråden ikkje slitnar.