Styret

Leiar : Rine Kvam

Nestleiar: Else Steig

Sekretær: Marit Oline Sandvik

Kasserar: Carla Navarro

Styresmedlemmar: Grete Marie Solvi.