Styret

Leiar : Marit Oline Sandvik

Nestleiar: Else Steig

Sekretær: Margrete Røneid

Kasserar: Carla Navarro

Styresmedlemmar: Grete Marie Solvi og Rine Kvam