Styret

Leiar : Karita Nes og Marit Oline Sandvik

Sekretær og nestleiar: Audhild Molland Aspelund

Kasserar: Anne Grethe Elvagjeng

Styresmedlemmar: Margrete Røneid og Anette Havellen