Medlemskap 2019

Hugs å betal medlemskontingent for 2019, viss du ynskje å vere medlem i Lusterquiltelag.

Kontingenten er på 200 kr  og kan betalast til kontonummer

3785.12.47352.