Aktivitetsplan hausten 2019

Hafslo 26.09: Eige arbeid .

Gaupne 10.10: Eige arbeid.

Kurs 18-20 oktober på Hafslo.

Hafslo 31.10: Eige arbeid.

Gaupne 14.11: Demo av sidelinjal av Trude og eige arbeid.

Hafslo 28.11: Karita viser korleis ein syr julestjerner.

God jul.

Kurs 10- 12 januar 2020.

Hafslo 30.01.2020: Årsmøte og eige arbeid.