Aktivitetskalendar hausten 2021


Datoar i Gaupne:

Datoar på Hafslo:

Ta med mat, me kokar kaffi/ te.

Ta med innesko når me er på Hafslo.